„POST-STARZY – polski konsument 50+ 2023”

Tempo starzenia się społeczeństw na całym świecie wciąż rośnie (to nadal najważniejszy trend demograficzny). Dzisiejsi „post-starzy” są inni niż poprzednie pokolenia – aktywni, otwarci, bardziej zamożni i chętni do zaspokajania swoich własnych potrzeb. Grupa 50+ nie tylko rośnie, ale ewoluuje – zwłaszcza okres pandemii przyśpieszył zmiany, którym podlega. Jest wewnętrznie coraz bardziej różnorodna i złożona. Marketing już zauważył tę grupę i zaczął ją adresować produktowo i komunikacyjnie – również w Polsce.

Obserwując tę komunikację, sądzimy, że jest tu jeszcze dużo do zrobienia i opowiedzenia! Naszym Raportem „POST-STARZY – polski konsument 50+ 2023” chcemy Wam pomóc w rozumieniu i adresowaniu tej grupy.

Od 15 lat zajmujemy się monitorowaniem tej grupy konsumentów (50+) - zrealizowaliśmy już 3 edycje raportu „Polski konsument 50+” w latach: 2007, 2013 i 2017 r. Analizujemy nie tylko zmiany, jakie zachodzą w zachowaniach, postawach i orientacjach, ale także szukamy szerszych trendów, pokazujemy ich konsekwencje dla marketingu oraz śledzimy komunikację kierowaną do tej grupy.

Oddajemy w Wasze ręce raport „POST-STARZY – polski konsument 50+ 2023” a w nim:

  • Zmiany w postawach i zachowaniach w ciągu ostatnich 15 lat
  • Pełna charakterystyka porównująca grupę młodszą 50-65 i starszą 66-84 już na emeryturze w zdecydowanej większości.
  • Nowa segmentacja - uwzględniająca zmiany, jakie zaszły w grupie starszych konsumentów na skutek upływu czasu od poprzedniej segmentacji (wejścia nowych roczników), ale też, w szczególności, w związku z okresem przyspieszonych zmian w czasie pandemii COVID-19
  • Nowe trendy - ukazane na podstawie analizy najnowszych manifestacji w Polsce i na świecie
  • Insighty – post pandemiczni konsumenci 50+; efekty „niepewnych czasów” – wojna w Ukrainie, zagrożenie kryzysem ekonomicznym (inflacja) i energetycznym oraz klimatycznym

Metodologia: Desk research (dane zastane na temat grupy 50+, komunikacja kierowana do grupy, trendy konsumenckie), sondaż populacji 50-84 l.; próba ogólnopolska N=1231, etnograficzne badanie jakościowe.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, możesz pobrać:

Infografikę ilustrującą wybrane dane
Spis treści raportu

Jesteś zainteresowana/y? Skontaktuj się z:

Anna Kotkowska
tel: +48 500 166 893
@: anna.kotkowska[at]grupa4p.pl