Dobrostan zyskuje w niepewnych czasach. TECZKA TRENDÓW DOBREGO ŻYCIA 4P 2022 .

Pandemia koronawirusa okazała się globalnym i długotrwałym zjawiskiem o ogromnych konsekwencjach, gwałtownie zaburzającym ewolucję dotychczasowych trendów. Generalnie, „stare” trendy nie zniknęły, nie zostały zastąpione zupełnie nowym ich zestawem. Ale pandemia niektóre przyspieszyła, inne przystopowała, a jeszcze inne – wykreowała.

Nie skończyła się jeszcze pandemia COVID-19, a musieliśmy zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Rosja napadła na naszego sąsiada Ukrainę i do Polski przybyło w krótkim czasie około 3 miliony uchodźców. Przyszłość ponownie stała się bardzo niepewna i pełna zagrożeń. Trudno na razie wyrokować, jak to wydarzenie wpłynie na postrzeganie i doświadczanie dobrostanu. Chociaż już widać, że w obecnych, coraz bardziej niepewnych czasach, szczególnie na znaczeniu zyskują wartości związane z poczuciem bezpieczeństwa i kontroli, zdrowiem psychicznym, a także te dotyczące więzi społecznych i inkluzywności.

W naszym najnowszym raporcie syndykatowym „Dobrostan zyskuje w niepewnych czasach. TECZKA TRENDÓW DOBREGO ŻYCIA 4P 2022” przyglądamy się zmianom, nowym zjawiskom i trendom, które zmieniają definicję tego, czym dla konsumentów jest obecnie szeroko pojęty dobrostan (wellness), uwzględniając doświadczenie pandemii i ostatnie doświadczenia wojny u naszego sąsiada w Ukrainie.

Temat DOBROSTANU jest dzisiaj priorytetowy, w niepewnych czasach zyskał na znaczeniu dla każdej marki, praktycznie w każdej kategorii. W działaniach konkretnej firmy ważna jest perspektywa konsumenta (Marketing, Produkt, CX), ale także perspektywa pracownika (HR).

Od początku pandemii COVID-19 powstaje i publikowanych jest mnóstwo bardziej i mniej szczegółowych badań, analiz i diagnoz, które niemal na bieżąco śledzą przemiany w postawach i zachowaniach konsumenckich. Na dodatek podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Bieżące śledzenie wszystkich źródeł i napływających w krótkim czasie raportów, publikacji, newsletterów jest bardzo trudne i rodzić może poczucie chaosu i zagubienia. Postanowiliśmy więc pomóc Wam w ogarnięciu tej mnogości – opracowaliśmy analizę i syntezę zachodzących zmian. W raporcie opisujemy:

  • Wartości i korzyści, które zyskały na znaczeniu w niepewnych czasach.
  • Kilkadziesiąt zjawisk, mikrotrendów, trendów i mód w obszarze szeroko rozumianego wellnessu, które miały miejsce w czasie pandemii lub wydarzyły się w jej wyniku oraz te, związane z wojną w Ukrainie. Wszystkie aktualne i ważne z perspektywy marketingu. Warto je śledzić.

W ramach opisu każdego zjawiska znajdziesz:

  • diagnozę i krótką definicję zjawiska
  • dane z badania ilościowego pokazujące postawy lub zachowania Polaków dot. zjawiska
  • przykłady wykorzystania przez marki w różnych działaniach marketingowych i biznesowych
  • aktywne linki do bibliografii i zawartych manifestacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej możesz pobrać:

Infografikę towarzyszącą raportowi

Spis treści raportu

Fragment raportu: rozdział pt. „Inkluzywność”

Jesteś zainteresowana/y? Skontaktuj się z:

Anna Kotkowska
tel: +48 500 166 893
@: anna.kotkowska[at]grupa4p.pl