„Polski konsument 50+” Raport syndykatowy 2017

Grupa osób 50+ jest najszybciej rosnącą grupą wiekową pod względem liczebności (konsekwencja najsilniejszego trendu XXI wieku - starzenia się społeczeństw) i najmniej docenianą przez marketerów grupą konsumencką. Kurczy się ulubiona grupa marketerów (konsumenci w wieku 20-40 lat), a konsumenci 50+ są obecnie zdrowsi, pozostają dłużej sprawni, są zamożniejsi, bardziej aktywni i duchowo młodsi niż było pokolenie ich rodziców. Siła nabywcza konsumentów 50+ jest znaczna i stabilna!

Wybrane źródła danych: GUS; Diagnoza Społeczna 2015; 4P „Polski konsument 50+” N=600 XI 2016.

Już ponad dekadę temu uznaliśmy, że pora zacząć dostrzegać potencjał nabywczy tej „starszej” grupy i myśleć o tym, jak dostosować swoje usługi, produkty oraz komunikację do oczekiwań i potrzeb konsumentów 50+. W 2007 r. przeprowadziliśmy pierwsze badanie ilościowo-jakościowe dedykowane wyłącznie Polakom powyżej 50 roku życia.

W 2016 roku opracowaliśmy nowy, trzeci już "Raport syndykatowy Polski konsument 50+", w którym przedstawiamy pełny profil konsumentów 50+ wraz ze zmianami, które w ciągu ostatniej dekady pojawiły się w tej grupie.

Segmentacja psychograficzna doprowadziła do wyłonienia 6 różnych segmentów:

  • Polscy Boomersi
  • Domowe Opiekunki
  • Żywotni Materialiści
  • Aktywni Tradycjonaliści
  • Pogodzone Staruszki
  • Aspirujący Egocentrycy.

Raport dostarcza pełnej informacji na temat grupy docelowej 50+, w tym:

  • szeroką informację społeczno-ekonomiczną oraz trendy konsumenckie dotyczące sposobów komunikowania się z tą grupą
  • oraz charakterystykę grupy 50+ ogółem, w podziale na dwa przedziały wiekowe 50-65 „Dojrzali” i powyżej 65 lat „Seniorzy”
  • charakterystykę 6 wyróżnionych segmentów psychograficznych pod względem: demografii, psychografii i stylów życia, a także postaw i zachowań konsumenckich
  • 6 krótkich kilkuminutowych filmów, które w konwencji reportażu pokazują kluczową charakterystykę poszczególnych segmentów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, możesz pobrać:

Infografikę ilustrującą wybrane dane

Jeśli jesteś zainteresowany/a zakupem lub wzięciem udziału skontaktuj się z:

Anna Kotkowska
tel: +48 500 166 893
@: anna.kotkowska[at]grupa4p.pl